Impresszum

 

Az Ön által látogatott weboldalt az INTER TAN-KER Zrt. üzemelteti.

Székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.

Elérhetőség: dpo@intertanker.hu; +36-1-422-1650

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg: 01-10-045732

Adószám: 14025336-2-41

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: Tárhely.eu Kft.; 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; support@tarhely.eu

 

Jogi nyilatkozat

 

A jelen www.intertanker.hu honlapot és aloldalait (a továbbiakban együtt: honlap) az INTER TAN-KER Zrt. (cím (adatkezelés helye): 1045 Budapest, Istvántelki u. 8., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-045732 szám alatt, adószám: 14025336-2-41, továbbiakban: az „Üzemeltető”) üzemelteti. A honlap használatának megkezdésével valamennyi látogató (továbbiakban: a „Látogató”) ráutaló magatartással tudomásul veszi és elfogadja az alábbi jogi nyilatkozatban foglaltakat. Jelen jogi nyilatkozat a Látogatók tájékoztatásának minősül.

A honlap tartama szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja az Üzemeltető. Az Üzemeltető a Látogató számára felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapot eredeti formájában saját személyes felhasználására, azaz nem üzleti célból eszközére letöltse, ott rögzítse, valamint a honlap bármely részét kinyomtassa archiválás céljából egy példányban. A honlap ezen felüli bármely módon való akár részbeni, akár teljes felhasználása – beleértve bármely a honlapon közzétett szöveg átdolgozását is – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A honlap bármely részének, illetve az Üzemeltető bármely védjegyének vagy arculati elemének jogellenes felhasználása a szerzői, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után és különösen kártérítési igényt, illetve sérelemdíj iránti igényt alapozhat meg.

Az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a honlap naprakész és pontos, valamint biztonságos legyen. Mindemellett Üzemeltető nem vállal felelősségét a honlap biztonságáért, a honlapon megjelent információk teljességéért és pontosságáért, továbbá azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, illetve annak működéséből, vagy nem megfelelő működéséből, esetleges biztonsági hiányosságaiból következnek. A honlapon található információk alapján hozott, illetve azokra alapozott döntésekből eredő károkért az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget a honlapon elhelyezett linkek elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért, illetve a harmadik felek honlapjainak adatvédelmi gyakorlatáért sem.

A Látogatók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják és Üzemeltető a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb körben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a honlap kapcsán. Üzemeltető bármikor jogosult a honlapot részben, vagy egészben megváltoztatni, elérhetetlenné tenni, amelyről nem köteles a Látogatókat tájékoztatni. Üzemeltető az ebből eredő igényekkel kapcsolatos felelősségét is kizárja.